Nabór wniosków na podjęcie działalności gospodarczej – luty 2019r.

KONKURS

Termin naboru wniosków na premie na utworzenie firmy w ramach poddziałania 19.2 PROW 2014-2020 w LGD „Poleska Dolina Bugu” zaplanowany jest na luty 2019r.

Ogłoszenie o naborze pojawi się na początku stycznia 2019r.
Limit środków w naborze: 560 tys. zł (pomoc ma formę premii w wys. 80 tys. zł/projekt)
Szczegóły dotyczące dofinansowania, procedury, warunków przyznania dofinansowania, wymaganych dokumentów (w tym – przykładowo wypełniony wniosek o przyznanie pomocy oraz tabele finansowe biznesplanu) dostępne są na naszej podstronie:

Premia na utworzenie firmy