Podejmowanie działalności gospodarczej – nabór wniosków we wrześniu 2021

Informujemy, że najbliższy nabór wniosków o przyznanie pomocy na podjęcie działalności gospodarczej odbędzie się we wrześniu 2021r.

Szacunkowa alokacja środków: 91 tys. euro, tj. 364 tys. PLN (4 dotacje po 80 tys. PLN)

Warunki przyznania dofinansowania i wysokość dotacji pozostają bez zmian.

Szczegóły pod poniższym linkiem:

Premia na utworzenie firmy

Osobom planującym składać wniosek radzimy powoli zabierać się do pisania biznesplanu.

Zapraszamy jednocześnie do korzystania z nieodpłatnego doradztwa świadczonego przez pracowników Biura LGD Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu”:

tel. 732-821-113

e-mail: poleskadolinabugu@poczta.fm