Dołącz do nas

Deklaracje członkowskie dla osób fizycznych:

DEKLARACJA CZŁ. (kolor)-osoba fizyczna

 

Deklaracje członkowskie dla osób prawnych:

DEKLARACJA CZŁ. (kolor)-osoba prawna

 

Nr rachunku bankowego do dokonywania wpłat składki członkowskiej:

BZ WBK 22 1500 1373 1213 7004 4594 0000

Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu”

Okuninka XIII-1

22-200 Włodawa

Składka członkowska dla osób fizycznych oraz osób prawnych sektora gospodarczego i społecznego (spółki prawa handlowego, stowarzyszenia, ośrodki kultury, parafie) wynosi 20,00 zł/rok.