Umowa o warunkach i sposobie realizacji strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność podpisana!

Konkurs na wybór lokalnych strategii rozwoju kierowanego przez społeczność został rozstrzygnięty a Strategia Stowarzyszenia ”Poleska Dolina Bugu” wybrana do dofinansowania !

W dniu 14.12.2023 r. w Prezes Zarządu Magdalena Oniszczuk oraz Skarbnik Teresa Paszkiewicz podpisały z Zarządem Województwa Lubelskiego Umowę o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w zakresie Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027  na kwotę 1 562 500,00 euro. Informujemy o tym z dumą i satysfakcją, gdyż jest to efekt ciężkiej i długotrwałej pracy Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” oraz wszystkich osób, które się zaangażowały i wsparły nas w procesie tworzenia nowej Lokalnej Strategii Rozwoju. Dziękujemy samorządom, lokalnym liderom, organizacjom pozarządowym, przedsiębiorcom i wszystkim, którzy wnieśli swój głos w dyskusji. Jest to nasz WSPÓLNY sukces, a współpraca, partnerstwo, troska o dobro obszaru dają wspaniałe rezultaty.