Wybór wniosków w ramach pierwszego naboru.

odbyło się drugie posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” w sprawie wyboru wniosków w ramach pierwszego naboru na działania „Małe Projekty”, „Odnowa i rozwój wsi”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” w działaniu 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy. W odpowiedzi na ogłoszony konkurs wpłynęło 5 wniosków na działanie „Odnowa i rozwój wsi”,  niżej przedstawiamy listę wybranych operacji do dofinansowania. Na działanie „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” wpłynęły dwa wnioski, lista wybranej i niewybranej operacji przedstawiamy poniżej. Na działanie „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” wnioski nie wpłynęły.

Spośród 28 wniosków, które wpłynęły do Biura LGD  Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” na „Małe projekty” w działaniu 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy, po procedurze odwołania się wnioskodawców Rada wybrała 17 projektów. Niżej przedstawiamy listę wybranych  i niewybranych operacji do dofinansowania. Jeden projekt został wycofany z oceny na prośbę wnioskodawcy.

Załączniki:

icon Lista wybranych wnioskow do dofinansowania Male Projekty.pdf (65.91 kB)

icon Lista niewybranych wnioskow Male Projekty.pdf (60.67 kB)

icon Lista wybranych wnioskow Odnowa i rozwoj wsi.pdf (49.08 kB)

icon  Lista wybranych wnioskow Roznicowanie w kierunku dzialalnosci nierolniczej.pdf (42.68 kB)

icon  Lista niewybranych wnioskow Roznicowanie w kierunku dzialalnosci nierolniczej.doc (30.5 kB)