Wynik oceny formalnej kandydatów na stanowisko pracy Specjalista ds. administracyjnych i promocji

Informujemy, że w wyniku ogłoszenia o naborze z dn. 01.12.2023 r. na stanowisko pracy Specjalista ds. administracyjnych i promocji  do  Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” wpłynęło osiem ofert –  wszystkie we właściwym miejscu i terminie.

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne –pobierz

Kandydaci, których oferty spełniły wymagania formalne, są dopuszczeni do dalszego etapu postępowania konkursowego, tj. rozmowy kwalifikacyjnej. Zarząd powiadamia telefonicznie oraz
e-mailowo kandydatów o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej.