Zaproszenie do udziału w Zespole Roboczym przy opracowywaniu LSR na lata 2023 – 2027

Zapraszamy do udziału w pracach Zespołu Roboczego przy opracowywaniu LSR na lata 2023-2027.

 

Kliknij poniżej po więcej informacji

LEADER 2023-2027