Zapytanie o cenę – dostawa i montaż 6 kręgielni plenerowych

Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu” zaprasza wykonawców do złożenia oferty cenowej na dostawę i montaż 6 kompletów kręgielni plenerowych – lokalizacje na terenie województwa lubelskiego, powiat włodawski i chełmski.

Pozyskane oferty cenowe posłużą do kalkulacji kosztu zadania w projekcie, o którego dofinansowanie Stowarzyszenie będzie ubiegać się jeszcze w tym roku. W przypadku uzyskania dofinansowania realizacja inwestycji zaplanowana jest na 2023 rok.

Szczegółowe informacje zawiera poniżej zamieszczone zapytanie o cenę:

Zapytanie o cenę_6kręgielni_04.10.2022

Formularz oferty

Ofertę składa się poprzez przesłanie skanu wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego na adres e-mail zamawiającego: poleskadolinabugu@poczta.fm w terminie do 11.10.2022 r. godz. 15:00 (decyduje data wpływu oferty).