Informacje pomocnicze dotyczące rozwijania przedsiębiorczości, w tym związanej z turystyką

Osobom przygotowującym wnioski o przyznanie pomocy rozwijania działalności gospodarczej (nabór 3/2017) oraz rozwijania działalności gospodarczej w branży turystycznej (nabór 4/2017) przypominamy o kilku ważnych sprawach:

1.    Wnioski przyjmujemy od 27 listopada do 11 grudnia 2017 r. w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00

2.    Wnioski składamy bezpośrednio, tj. osobiście albo przez osobę upoważnioną pisemnie (z upoważnienia musi wynikać kto upoważnia kogo do złożenia wniosku o przyznanie pomocy do LGD „Poleska Dolina Bugu”, nie musi być to upoważnienie notarialne, osoba upoważniona w momencie składania wniosku powinna posiadać dokument tożsamości, ponieważ pracownik Biura LGD będzie legitymował osobę składającą wniosek).

3.    W naborze nr 3/2017 i 4/2017 należy złożyć:

A.    Oświadczenie o spełnianiu lokalnych kryteriów wyboru wraz z ewentualnymi załącznikami – na formularzu LGD – 2 egzemplarze

1.1.2 Rozwój przedsiębiorczości – pobierz

1.2.3 Rozwój przedsiębiorczości związanej z turystyką – pobierz

B.    Oświadczenie o zapoznaniu się z procedurą wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania LSR Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu”
na formularzu LGD – 2 egzemplarze – pobierz

C.    Wniosek o przyznanie pomocy w wersji papierowej – 2 egzemplarze – wraz z załącznikami wymaganymi zgodnie z formularzem wniosku o przyznanie pomocy

Formularze dla 1.1.2 Rozwój przedsiębiorczości: otwórz

Formularze dla 1.2.3 Rozwój przedsiębiorczości związanej z turystyką: otwórz

D.    Upoważnienie pisemne do złożenia wniosku w imieniu wnioskodawcy – jeżeli wniosek nie jest składany osobiście przez wnioskodawcę (patrz pkt. 2) – tego załącznika nie należy wymieniać w sekcji B.VII.7.E wniosku „Informacja o załącznikach”.

Wszystkie kopie dokumentów składanych jako załączniki do wniosku będą podlegały stwierdzaniu zgodności z oryginałem przez pracownika Biura LGD. Dlatego składając wniosek w naborze należy wziąć ze sobą oryginały dokumentów. Zachęcamy do przyjścia do Biura LGD przed rozpoczęciem naboru, by poświadczyć załączniki za zgodność z oryginałem w Biurze LGD – koniecznie należy zabrać ze sobą oryginały dokumentów.

Pierwszy i drugi komplet dokumentów (A + B + C+D) powinien być trwale złączony,
np. wpięty w skoroszyt z perforacją (umożliwiający jego umieszczenie w segregatorze).

4.    Szczegółowe wytyczne dotyczące  zatrudniania pracownika w ramach rozwijania działalności gospodarczej oraz rozliczania wskaźnika liczby utworzonych miejsc pracy znajdują się na stronach 13 i 14 instrukcji wypełniania wniosku – zachęcamy do wnikliwego zapoznania się – pobierz

5.    O wyborze operacji zadecyduje zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” (w tym realizacja wskaźników LSR, zgodność operacji z PROW 2014-2020), a także liczba punktów w ocenie zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru. Przypominamy, że kryterium nr 6 przewiduje 2 pkt. w ocenie projektu, jeżeli wnioskodawca brał udział w szkoleniu organizowanym przez LGD „Poleska Dolina Bugu” przed naborem wniosków (uczestnictwo we wcześniejszych szkoleniach LGD nie będzie brane pod uwagę). Szkolenie dla osób planujących ubiegać się o dotację w LGD „Poleska Dolina Bugu” w naborach 2/2017, 3/2017 i 4/2017 jest zaplanowane na dzień 20.11.2017r., godz. 12:00-15:00, w siedzibie LGD „Poleska Dolina Bugu” w Okunince XIII-1, 22-200 Włodawa (budynek Schroniska Młodzieżowego „Krokodyl”). Kryterium będzie weryfikowane w oparciu o listę uczestników szkolenia.

Zachęcamy do skonsultowania wypełnionego wniosku z załącznikami (w tym biznesplanu) w Biurze LGD przed złożeniem dokumentów w naborze. W celu skorzystania z doradztwa na wypełnionym wniosku należy wcześniej umówić datę i godzinę doradztwa w Biurze LGD (by uniknąć czekania w kolejce). Konsultacje i doradztwo w świadczone przez pracowników Biura LGD są bezpłatne.

Pobierz: Informacja dla osób przygotowujących wniosek_3.2017 i 4.2017

Okuninka, 14.11.2017r.