Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny

Do udziału w kursach zapraszamy osoby, które są ubezpieczone w KRUS i wykonują działalność rolniczą, lecz zamierzają podjąć zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z działalnością rolniczą lub pozarolniczą działalność gospodarczą. Wszystkim uczestnikom zapewniają: zwrot kosztów dojazdu na zajęcia,  poczęstunek, opiekę nad dziećmi do lat 7 i osobami zależnymi oraz materiały szkoleniowe. (...)

BEZPŁATNE SZKOLENIA

DLA OSÓB POZOSTAJĄCYCH BEZ ZATRUDNIENIA Z TERENÓW WIEJSKICH POWIATÓW KRAŚNICKIEGO, OPOLSKIEGO, HRUBIESZOWSKIEGO I WŁODAWSKIEGO  AWANS - program aktywizacji zawodowejZałączniki: AWANS_0.pdf (35.32 kB) awans-formularz_zgloszenie_0.doc (504.5 kB) awans-osw_dla_pilota_0.doc (500 kB) awans-przetwarzania_danych_0.doc (501.5 kB)  awans-spelnianie_warunkow_0.doc (506.5 kB)

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO KSIĘGOWY/KSIĘGOWA STOWARZYSZENIA „POLESKA DOLINA BUGU”

- wykonywanie obowiązków sprawozdawczych ustalonych przez Główny Urząd Statystyczny, - tworzenie warunków dla przestrzegania ścisłej dyscypliny finansowej i budżetowej Stowarzyszenia,- należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów księgowych, ksiąg rachunkowych, sprawozdań finansowych oraz środków pieniężnych,- bieżące, prawidłowe prowadzenie księgowości z zastosowaniem racjonalnej organizacji pracy i techniki przetwarzania danych,- rejestracja operacji gospodarczych - (...)

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu”

4. Sprawozdanie finansowe z działalności Stowarzyszenia w 2009 r. 5. Ustalenie wynagrodzenia członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Rady Stowarzyszenia. 6. Sprawy bieżące. 7. Uchwały: - w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego z działalności Zarządu. - w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego z działalności Zarządu. - w sprawie wynagrodzenia członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Rady (...)

XII edycja konkursu Sposób na Sukces

Ideą konkursu "Sposób na Sukces" jest promowanie pozarolniczej przedsiębiorczości na terenach wiejskich i w miastach liczących do 20 tysięcy mieszkańców. W tegorocznej edycji konkursu szczególna uwaga poświęcona jest przedsięwzięciom realizowanym z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. 1.      Do konkursu mogą być zgłaszane przedsięwzięcia realizowane przez osoby fizyczne, osoby prawne, tj. spółki (...)

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – nabór w 2011 r.

http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/tworzenie-i-rozwoj-mikr... Zapraszamy Państwa do zapoznania się z przygotowaną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ulotką, zawierającą informację nt. działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw". Załączniki: Obszary wiejskie.doc (41 kB)  trm_ulotka.pdf (287.81 kB)

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiamy, iż na podstawie §18 ust. 3 pkt. 4 Statutu Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu” Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków na dzień 23 lutego 2011 r. (środa) godz. 14.00 w siedzibie LGD Okuninka XIII-1, 22-200 Włodawa (budynek schroniska „Krokodyl”). W przypadku braku kworum drugi termin Walnego Zebrania odbędzie się tego (...)