Miejscowe tradycje dziedzictwem kulturowym Gminy Hańsk

Beneficjentem projektu jest Gminny Ośrodek Kultury w Hańsku, a projekt będzie realizowany na obszarze objętym LSR realizowaną przez LGD Stowarzyszenie "Poleska Dolina Bugu". Wysokość dofinansowania 12 396,00 Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

PROW 2007-2013

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 82 571 7090 lub w siedzibie LGD Stowarzyszeniu "Poleska Dolina Bugu".

APEL O POMOC DLA GMINY WILKÓW

Zostali oni bez środków do życia, utracili bezpowrotnie swoje gospodarstwa i dobytek całego życia. Zniszczeniu uległa praktycznie cała infrastruktura Gminy służąca mieszkańcom. Już dzisiaj jest oczywiste, że społeczność Wilkowa i okolic znalazła się w obliczu socjalnej katastrofy. Gmina Wilków i jej mieszkańcy zostali skazani na życzliwość, ofiarność, zrozumienie tych wszystkich (...)

APEL O POMOC DLA GMINY WILKÓW

Zostali oni bez środków do życia, utracili bezpowrotnie swoje gospodarstwa i dobytek całego życia. Zniszczeniu uległa praktycznie cała infrastruktura Gminy służąca mieszkańcom. Już dzisiaj jest oczywiste, że społeczność Wilkowa i okolic znalazła się w obliczu socjalnej katastrofy. Gmina Wilków i jej mieszkańcy zostali skazani na życzliwość, ofiarność, zrozumienie tych wszystkich (...)

Komunikat

W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) przewidziano środki na wsparcie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”. Jest to uzupełnienie oferty pomocy dla mikroprzedsiębiorców dostępnej w ramach programów operacyjnych polityki spójności. Budżet tego działania na lata 2007-2013 wynosi ponad 1 mld (...)

Miejscowe tradycje dziedzictwem kulturowym Gminy Hańsk

Beneficjentem projektu jest Gminny Ośrodek Kultury w Hańsku, a projekt będzie realizowany na obszarze objętym LSR realizowaną przez LGD Stowarzyszenie "Poleska Dolina Bugu". Wysokość dofinansowania 12 396,00 Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Skarby Nadbużańskich Wsi

zamieszkałych na terenie powiatu włodawskiego w ramach projektu „Skarby Nadbużańskich wsi”  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt „Skarby Nadbużańskich wsi” oferuje bezpłatne szkolenia z zakresu:1. Tworzenie i prowadzenie wiosek tematycznych2. Tworzenie partnerstw3. Zewnętrzne źródła finansowania przedsięwzięć na obszarach wiejskich oraz oferuje bezpłatne wyjazdy studyjne do: 1. (...)

Skarby Nadbużańskich Wsi

zamieszkałych na terenie powiatu włodawskiego w ramach projektu „Skarby Nadbużańskich wsi”  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt „Skarby Nadbużańskich wsi” oferuje bezpłatne szkolenia z zakresu:1. Tworzenie i prowadzenie wiosek tematycznych2. Tworzenie partnerstw3. Zewnętrzne źródła finansowania przedsięwzięć na obszarach wiejskich oraz oferuje bezpłatne wyjazdy studyjne do: 1. (...)