Listy ocenionych wniosków w I naborze 2011 roku

Listy ocenionych projektów, które zostały złożone w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” w ramach I/2011 naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach Działania 4.1/413 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 przyjęte w dniu 22 listopada 2011 przez Radę Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu”.

Czytaj więcej...

Druk odwołania od oceny Rady

w załączeniu druk odwołania

Czytaj więcej...

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu”

Informujemy, że w dniu 22 listopada 2011 o godz. 11.00 w biurze Stowarzyszenia, Okuninka XIII-1, 22-200 Włodawa odbędzie się Posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu”,
Porządek obrad Posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu”
1.    Otwarcie posiedzenia.

Czytaj więcej...

Konkursu na „Pamiętniki agroturystyki”

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z warunkami oraz wzięcia udziału w konkursie. Szczegóły na stronie: www.pamietnikiagroturystyki.pl   Państwa praca może

Czytaj więcej...

Biuro nieczynne w dniu 24.10.2011 r.

Informujemy, iż w związku z wyjazdem na szkolenie pracownika biura LGD w dniu 24 października (poniedziałek) biuro Stowarzyszenia LGD „Poleska

Czytaj więcej...

Cele Lokalnej Strategii Rozwoju

Cel ogólny 1:
Turystyczne wykorzystanie zasobów naturalnych i kulturowych
Cele szczegółowe:
1.    Rozszerzenie i podniesienie, jakości oferty turystycznej w tym wykorzystanie posiadanych walorów turystycznych oraz obszaru Natura 2000
2.    Promocja turystycznego wizerunku obszaru

Czytaj więcej...