Konsultacje w sprawie aktualizacji LSR

Informujemy że dnia 21.06.2012r. o godz. 11.00 w siedzibie Stowarzyszenia odbędą się konsultacje w sprawie aktualizacji LSR. Wszystkich zainteresowanych serdecznie

Czytaj więcej...

Biuro nieczynne w dniach 4-6 czerwca 2012 r.

Uprzejmie informujemy, że w dniach 4-6 czerwca 2012 r. biuro Stowarzyszenia będzie nieczynne (wyjazd na szkolenie). Za utrudnienia przepraszamy.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o naborze – czerwiec 2012 r.

Samorząd Województwa Lubelskiego

informuje o naborze wniosków w 2012 roku o przyznanie pomocy ogłaszanym przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu”

w ramach Działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach:

I. Odnowa i rozwój wsi (limit dostępnych środków – 259 957,00zł);

II. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (limit dostępnych środków – 173 000,00zł);

III. Małe projekty (limit dostępnych środków – 391 593,66zł);

Czytaj więcej...

KOLEJNY NABÓR WNIOSKÓW

Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu” zaprasza beneficjentów z terenu Gmin: Włodawa, Wola Uhruska, Wyryki, Ruda Huta, Hańsk, Hanna i Stary Brus do składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz w zakresie tzw. „małych projektów”. Przewidziany termin składania wniosków czerwiec 2012 rok.

Czytaj więcej...

Komunikat

style=”text-align: justify;” />

Uprzejmie przypominamy o konieczności uregulowania składek członkowskich w terminie do 30 kwietnia 2012 r. Wysokość składki członkowskiej została ustalona uchwałą Zarządu Stowarzyszenia z dnia 23 lutego 2011 r. i wynosi 20 zł rocznie.

Czytaj więcej...

Smaki kuchni w gminie Włodawa

Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu” w partnerstwie z Gminą Włodawa od 01.04.2012 r. rozpoczyna realizację projektu „Smaki kuchni w gminie Włodawa”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.  Do udziału w projekcie zapraszamy osoby pracujące jak i bezrobotne zamieszkałe na terenie gminy Włodawa. Zajęcia odbywać się będą w weekendy. Głównym celem projektu jest działania mające na celu podwyższenie poziomu wiedzy poprzez realizację oddolnej inicjatywy społecznej w postaci szkoleń.

Czytaj więcej...