Komunikat

style=”text-align: justify;” />

Uprzejmie przypominamy o konieczności uregulowania składek członkowskich w terminie do 30 kwietnia 2012 r. Wysokość składki członkowskiej została ustalona uchwałą Zarządu Stowarzyszenia z dnia 23 lutego 2011 r. i wynosi 20 zł rocznie.

Czytaj więcej...

Smaki kuchni w gminie Włodawa

Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu” w partnerstwie z Gminą Włodawa od 01.04.2012 r. rozpoczyna realizację projektu „Smaki kuchni w gminie Włodawa”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.  Do udziału w projekcie zapraszamy osoby pracujące jak i bezrobotne zamieszkałe na terenie gminy Włodawa. Zajęcia odbywać się będą w weekendy. Głównym celem projektu jest działania mające na celu podwyższenie poziomu wiedzy poprzez realizację oddolnej inicjatywy społecznej w postaci szkoleń.

Czytaj więcej...

Walne Zebranie Członków

Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu” zaprasza

na Walne Zebranie Członków podsumowujące rok 2011,

które odbędzie się 16 marca 2012 roku (piątek)

w siedzibie Stowarzyszenia

Okuninka XIII-1 o godz. 13:00

Czytaj więcej...

Biuro nieczynne w dniu 10.02.2012 r

Informujemy, iż w związku z wyjazdem pracownika biura LGD w dniu 10 lutego (piątek) biuro Stowarzyszenia LGD „Poleska Dolina Bugu” będzie nieczynne.

Czytaj więcej...

Wniosek o płatność wersja 5z

Po realizacji małego projektu i wydaniu swoich pieniędzy przystępujemy do wypełniania wniosku o płatność czyli  zwrotu części kosztów kwalifikowalnych poniesionych zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym zawartym w umowie o przyznanie pomocy.

Czytaj więcej...

Biuro nieczynne w dniu 16.12.2011 r.

Informujemy, iż w związku z wyjazdem pracownika biura LGD w dniu 16 grudnia (piątek) biuro Stowarzyszenia LGD „Poleska Dolina Bugu”

Czytaj więcej...