Walne Zebranie Członków

Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu” zaprasza

na Walne Zebranie Członków podsumowujące rok 2011,

które odbędzie się 16 marca 2012 roku (piątek)

w siedzibie Stowarzyszenia

Okuninka XIII-1 o godz. 13:00

Czytaj więcej...

Biuro nieczynne w dniu 10.02.2012 r

Informujemy, iż w związku z wyjazdem pracownika biura LGD w dniu 10 lutego (piątek) biuro Stowarzyszenia LGD „Poleska Dolina Bugu” będzie nieczynne.

Czytaj więcej...

Wniosek o płatność wersja 5z

Po realizacji małego projektu i wydaniu swoich pieniędzy przystępujemy do wypełniania wniosku o płatność czyli  zwrotu części kosztów kwalifikowalnych poniesionych zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym zawartym w umowie o przyznanie pomocy.

Czytaj więcej...

Biuro nieczynne w dniu 16.12.2011 r.

Informujemy, iż w związku z wyjazdem pracownika biura LGD w dniu 16 grudnia (piątek) biuro Stowarzyszenia LGD „Poleska Dolina Bugu”

Czytaj więcej...

Listy operacji wybranych do dofinansowania w ramach III naboru

Listy operacji wybranych w ramach III konkursu ogłoszonego za pośrednictwem LGD Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu”  podjęte uchwałami z dnia 6 grudnia 2011 r. na VI Posiedzeniu Rady LGD.

Czytaj więcej...

Listy ocenionych wniosków w I naborze 2011 roku

Listy ocenionych projektów, które zostały złożone w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” w ramach I/2011 naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach Działania 4.1/413 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 przyjęte w dniu 22 listopada 2011 przez Radę Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu”.

Czytaj więcej...