W Urzędzie Gminy we Włodawie otwarto Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych!

Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych powstało z inicjatywy Związku Młodzieży Wiejskiej w ramach projektu „Aktywni lokalnie – kompleksowe wsparcie dla III sektora i rozwoju organizacji pozarządowych na obszarach wiejskich i miejsko – wiejskich” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj więcej...

UPŁYNĄŁ TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

Biuro Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” informuje, iż w dniu 6 grudnia 2010 r. upłynął termin składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”.

W odpowiedzi na konkurs nr II/2010 w biurze LGD złożono wnioski o przyznanie pomocy:

Czytaj więcej...

PIERWSZY WNIOSEK ZŁOŻONY

Informujemy, że w dniu 23 listopada 2010 Gmina Wyryki złożyła pierwszy wniosek w II naborze w ramach działania 413 Wdrażanie

Czytaj więcej...

PROW 2007-2013 – newsletter

10 listopada 2010 rozpocznie się „Kampania Informacyjna Funduszy Europejskich na Lubelszczyźnie”. Głównym założeniem kampanii jest dotarcie do jak największej liczby mieszkańców województwa lubelskiego i poinformowanie ich o korzyściach jakie niosą ze sobą Fundusze Europejskie.

Czytaj więcej...

Awaria serwera

W wyniku awarii serwera przez ostatni weekend nasza stronka nie działała. Awarię usunięto i stronkę przywrócono z kopii zapasowej, jednak

Czytaj więcej...

OGŁOSZENIE O SZKOLENIU

W związku z ogłoszonym II naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w dniach od 8.11.2010 do 06.12.2010 Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu”, zaprasza na bezpłatne szkolenia dla mieszkańców z obszaru działania stowarzyszenia.

Czytaj więcej...