ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE O WALNYM  ZEBRANIU CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA „POLESKA DOLINA BUGU”

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o naborze

Samorząd Województwa Lubelskiego
informuje o I naborze wniosków w 2010 roku o przyznanie pomocy ogłaszanym przez Lokalną Grupę Działania
Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu”

Czytaj więcej...

Ogólnopolski Konkurs Grantowy!

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza „Ogólnopolski Konkurs Grantowy” w ramach Programu „Równać Szanse 2011” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Czytaj więcej...

Związek Młodzieży Wiejskiej Zaprasza

Masz problem w dziedzinie prawa, księgowości czy wniosków unijnych?
Masz pomysł na wsparcie lokalnych inicjatyw?
Chcesz doskonalić umiejętności w działaniu swojej organizacji pozarządowej?

Związek Młodzieży Wiejskiej, zaprasza do udziału w projekcie:

Czytaj więcej...

Listy wybranych operacji do finansowania

Listy wybranych operacji do finansowania w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w II naborze wniosków ogłoszonym przez Samorząd Województwa Lubelskiego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu”.

Czytaj więcej...