Miejscowe tradycje dziedzictwem kulturowym Gminy Hańsk

W dniu 3 sierpnia 2010r w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie została podpisana umowa przyznania pomocy na realizację operacji pt: „Miejscowe tradycje dziedzictwem kulturowym Gminy Hańsk”.

Czytaj więcej...

Nowy formularz wniosku dla operacji „małe projekty”!

W dniu 01.07.2010 r. – Urząd Marszałkowski zamieścił nowy formularz wniosku dla operacji „małe projekty”!

Czytaj więcej...

Aktualizacja treści instrukcji wypełniania wniosku w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi”

Aktualna instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW 2007-2013

Czytaj więcej...