Nowy formularz wniosku dla operacji „małe projekty”!

W dniu 01.07.2010 r. – Urząd Marszałkowski zamieścił nowy formularz wniosku dla operacji „małe projekty”!

Czytaj więcej...

Aktualizacja treści instrukcji wypełniania wniosku w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi”

Aktualna instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW 2007-2013

Czytaj więcej...

Skarby Nadbużańskich Wsi

Fundacja Inicjatyw Lokalnych Oddział we Włodawie zaprasza do udziału
w bezpłatnych szkoleniach i wyjazdach studyjnych skierowanych do:
-> Przedstawicieli władz samorządowych
-> Przedstawicieli organizacji pozarządowych lub grup nieformalnych
-> Aktywnych  mieszkańców obszarów wiejskich

Czytaj więcej...

Skarby Nadbużańskich Wsi

Fundacja Inicjatyw Lokalnych Oddział we Włodawie zaprasza do udziału
w bezpłatnych szkoleniach i wyjazdach studyjnych skierowanych do:
-> Przedstawicieli władz samorządowych
-> Przedstawicieli organizacji pozarządowych lub grup nieformalnych
-> Aktywnych  mieszkańców obszarów wiejskich

Czytaj więcej...

Wybór wniosków w ramach pierwszego naboru.

W dniu 19 kwietnia 2010 r.

Czytaj więcej...

AGROTRAVEL 2010

II Międzynarodowe Targi
Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki
AGROTRAVEL 2010 

Czytaj więcej...