Lokalne Grupy Działania chcą żeby w RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 zabezpieczyć środki na Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność

Lokalne Grupy Działania (LGD) z Lubelszczyzny chcą, żeby zwiększyć  udział społeczności lokalnych w zarządzaniu rozwojem swoich obszarów i proponują, aby

Czytaj więcej...

Jak założyć i prowadzić spółdzielnię socjalną ?

Nie możesz znaleźć zatrudnienia ? Spróbuj zostać przedsiębiorcą społecznym ! Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej „Modrzew” zaprasza na bezpłatne szkolenie

Czytaj więcej...

Granty na ochronę gniazd bociana białego

Fundacja Przyrodnicza “pro Natura” oraz Grupa ENERGA zapraszają do udziału w konkursie grantowym „Fundusz dla Przyrody”, który ma za zadanie

Czytaj więcej...

Kolejna edycja konkursy Pożyteczne ferie

W ramach konkursu „Pożyteczne ferie 2014” finansowane będą najciekawsze i najlepiej przygotowane projekty pod hasłem „Nie zapominajmy o naszych sąsiadach”

Czytaj więcej...

Spotkanie w sprawie szalku Greenways na terenie Poleskiej Doliny Bugu

17 października 2013 r. w Dworze nad Bugiem (www. dwornadbugiem.pl) odbyła się Sesja planistyczna poświęcona koncepcji Szlaku Greenways na terenie

Czytaj więcej...

Wizyta studyjna w Katalonii

W dniach 15 – 20 listopada br. przedstawiciele Lokalnych Grup Działania z województwa lubelskiego, odwiedzili Hiszpanię w ramach wyjazdu studyjnego.

Czytaj więcej...