Dokumenty PS WPR

PS WPR  2023-2027

Umowa o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z dnia 14.12.2023 r.

Aneks nr 1 do umowy ramowej z dnia 14.03.2024

Załącznik nr 1 do umowy_LSR Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” na lata 2023-2027

Załącznik nr 2 do umowy_Plan komunikacji z lokalną społecznością


Lokalne kryteria wyboru operacji

Lokalne Kryteria Wyboru Grantobiorców


Procedura zmiany Lokalnych kryteriów wyboru grantobiorców

Procedura zmiany Lokalnych kryteriów wyboru operacji


Regulamin Pracy Rady


Harmonogram Planu komunikacji na 2024 r.


Plan szkoleń


Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych w 2023r.