Projekt celów z budżetem LSR

Poniżej publikujemy cele i przedsięwzięcia Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” opracowane przy partycypacyjnym udziale społeczności lokalnej obszaru LSR.

Czytaj więcej...

Zapraszamy do włączenia się do konsultacji kryteriow wyboru na forum internetowym (e-grupa)

Zachęcamy wszystkich zainteresowanym aktywnym udziałem we współtworzeniu procedur konkursowych lokalnej grupy działania do dołączenia do grupy dyskusyjnej (e-grupy). Wymagane jest

Czytaj więcej...

Projekt kryteriów wyboru operacji – konsultacje.

Poniżej publikujemy projekt kryteriów wyboru wypracowany przez Grupę Roboczą ds. Lokalnej Strategii Rozwoju. W procesie formułowania kryteriów odnoszono się do

Czytaj więcej...

Diagnoza powoli dobiega końca! Prezetnujemy wyniki – przyjmujemy uwagi.

Informujemy, że etap diagnozy w procesie tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” powoli dobiega końca! Serdecznie dziękujemy wszystkim

Czytaj więcej...

Internetowa ankieta – Plan komunikacji i Procedura monitorowania LSR

Wszystkich mieszkańców obszaru LGD „Poleska Dolina Bugu” zachęcamy do wypełnienia krótkiej internetowej ankiety dotyczącej Procedury monitorowania i ewaluacji LSR oraz

Czytaj więcej...

Spotkanie Grupy Roboczej ds. LSR z przedstawicielami gmin członkowskich LGD

W dniu  wczorajszym 20.10.2015 r. w Urzędzie Gminy Włodawa miało miejsce spotkanie Grupy Roboczej ds. Lokalnej Strategii Rozwoju z przedstawicielami

Czytaj więcej...