Ogłoszenie o II naborze wniosków

Samorząd Województwa Lubelskiego
informuje o II naborze wniosków w 2010 roku o przyznanie pomocy ogłaszanym przez Lokalną Grupę Działania
Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu”

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków

Zarząd Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” działając na podstawie § 17 Statutu Stowarzyszenia zwołuje na dzień 14 września 2010 roku, godzina 14.00, w siedzibie Stowarzyszenia – Okuninka XIII-1, Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

Proponowany porządek obrad :

Czytaj więcej...

Wniosek

Wniosek o płatność w ramach działania 431 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju objętego PROW 2007-2013 w zakresie „małych projektów”

Czytaj więcej...