Życzenia

To właśnie tego wieczoru, gdy wiatr zimnym śniegiem dmucha – w serca złamane i smutne, cicha wstępuje otucha.

Czytaj więcej...

DRUK ODWOŁANIA OD DECYZJI RADY LGD

Załączniki:  odwolanie DRUK_0.pdf (111.81 kB) odwolanie DRUK_0.doc (137 kB)

Czytaj więcej...

W Urzędzie Gminy we Włodawie otwarto Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych!

Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych powstało z inicjatywy Związku Młodzieży Wiejskiej w ramach projektu „Aktywni lokalnie – kompleksowe wsparcie dla III sektora i rozwoju organizacji pozarządowych na obszarach wiejskich i miejsko – wiejskich” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj więcej...

UPŁYNĄŁ TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

Biuro Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” informuje, iż w dniu 6 grudnia 2010 r. upłynął termin składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”.

W odpowiedzi na konkurs nr II/2010 w biurze LGD złożono wnioski o przyznanie pomocy:

Czytaj więcej...

PIERWSZY WNIOSEK ZŁOŻONY

Informujemy, że w dniu 23 listopada 2010 Gmina Wyryki złożyła pierwszy wniosek w II naborze w ramach działania 413 Wdrażanie

Czytaj więcej...

PROW 2007-2013 – newsletter

10 listopada 2010 rozpocznie się „Kampania Informacyjna Funduszy Europejskich na Lubelszczyźnie”. Głównym założeniem kampanii jest dotarcie do jak największej liczby mieszkańców województwa lubelskiego i poinformowanie ich o korzyściach jakie niosą ze sobą Fundusze Europejskie.

Czytaj więcej...