PIERWSZY WNIOSEK ZŁOŻONY

Informujemy, że w dniu 23 listopada 2010 Gmina Wyryki złożyła pierwszy wniosek w II naborze w ramach działania 413 Wdrażanie

Czytaj więcej...

PROW 2007-2013 – newsletter

10 listopada 2010 rozpocznie się „Kampania Informacyjna Funduszy Europejskich na Lubelszczyźnie”. Głównym założeniem kampanii jest dotarcie do jak największej liczby mieszkańców województwa lubelskiego i poinformowanie ich o korzyściach jakie niosą ze sobą Fundusze Europejskie.

Czytaj więcej...

Awaria serwera

W wyniku awarii serwera przez ostatni weekend nasza stronka nie działała. Awarię usunięto i stronkę przywrócono z kopii zapasowej, jednak

Czytaj więcej...

OGŁOSZENIE O SZKOLENIU

W związku z ogłoszonym II naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w dniach od 8.11.2010 do 06.12.2010 Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu”, zaprasza na bezpłatne szkolenia dla mieszkańców z obszaru działania stowarzyszenia.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o II naborze wniosków

Samorząd Województwa Lubelskiego
informuje o II naborze wniosków w 2010 roku o przyznanie pomocy ogłaszanym przez Lokalną Grupę Działania
Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu”

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków

Zarząd Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” działając na podstawie § 17 Statutu Stowarzyszenia zwołuje na dzień 14 września 2010 roku, godzina 14.00, w siedzibie Stowarzyszenia – Okuninka XIII-1, Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

Proponowany porządek obrad :

Czytaj więcej...